Niniejszym wskazuję, że powodem tego, że kolejna edycja Festiwalu Pol’and’Rock (2022) nie odbędzie się w Płotach, są działania organów miejscowego samorządu, a konkretnie Pana Burmistrza, który uznał dzierżawę terenu pod festiwal za: działalność gospodarczą (sic!) i zdecydował się obłożyć poprzednią edycję (za rok 2021) podatkiem od nieruchomości według stawek, jak dla działalności gospodarczej.

Co prawda decyzja Burmistrza z dnia 7 lipca 2021 roku została uchylona przez SKO w Szczecinie w dniu 24 września 2021 roku ale postępowanie wymiarowe toczy się nadal i Syndyk działając w interesie wierzycieli upadłego musiał liczyć się z obciążeniem masy upadłości kwotą ponad 350.000,00 zł podatku od nieruchomości, co w sytuacji, gdy Syndyk nie zgadzał się z zastosowaną przez Pana Burmistrza Płotów interpretacją prawa podatkowego nie pozwalało na bezpieczne zawarcie umowy z dzierżawcą. Pomimo powyższego Pan Burmistrz Radosław Mackiewicz nałożył w dniu 11 stycznia 2022 roku niezasadną karę porządkową w kwocie 1500 zł na Syndyka w związku z niezłożeniem korekty deklaracji podatku od nieruchomości na 2021 rok( w zawiązku z niezasadnym żądaniem zmiany opodatkowania z kwoty ok 130 tys na ponad 350 tys rocznie).

Tak więc to działania lokalnego włodarza w osobie Pana Burmistrza Płotów doprowadziły do zmiany lokalizacji. Między Syndykiem a Dzierżawcą, były gotowe uzgodnienia (podobnie jak rok wcześniej), jednak polityka fiskalna Pana Burmistrza miasta Płoty spowodowała zmianę lokalizacji edycji Festiwalu Pol’and’Rock przewidzianej na rok 2022 r, o czym z przykrością informuję.

Wojciech Wąsik
Syndyk